Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Deze voorwaarden treft u onderstaand aan. Op verzoek sturen wij u deze nogmaals kosteloos toe.

cloudition-transparant