Implementatie

Succesfactor voor projecten

Voor Cloudiction is de implementatie een belangrijk onderdeel voor het welslagen van een project. Wij besteden daar dan ook uitgebreid aandacht aan. Onze consultants zijn door hun uitgebreide kennis en ervaring als geen ander in staat om de implementatie snel, zorgvuldig en naar grote tevredenheid uit te voeren.

Als het om investeringen in ICT-oplossingen gaat, wordt vaak gedacht aan netwerken, hard- en software. Dat is jammer, want een goede ICT-oplossing is onontbeerlijk, maar wordt pas écht een succes als de mensen er goed mee kunnen werken. Investeren in mensen is in dit geval investeren in dubbel resultaat.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste organisaties investeringen in hard- en software regelmatig doen, maar dat juist de investeringen om de mensen er optimaal mee te laten werken nogal achter blijven. De investering is voor 80% gedaan, maar het rendement blijft door de laatste investering achterwege te laten op 20% steken. 20% extra investering in de mensen zal het rendement op uw investering met 80% verhogen. Geen onverstandige investering! De mens is en blijft de doorslaggevende factor voor het succes van organisaties. Daar houden wij bij Cloudiction nadrukkelijk rekening mee.