Copyright.

De website waar op u zich bevindt is eigendom van Cloudiction. Daarmee behoren alle auteursrechten en andere rechten die betrekking hebben op het intellectuele eigendom op de website toe aan Cloudiction of haar licentiegevers. Onder de inhoud van de website verstaan wij mede begrepen tekst, beelden, logo’s, geluiden en vormgeving.

Wij verbieden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloudiction, een ander de inhoud van de website te verveelvoudigen, wijzigen en/of openbaar te maken. Dit geldt voor alle vormen en wijzes. Tevens verbieden wij ook dat inhoud wordt opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

DE CLOUD
ZIT IN ONS DNA.