Privacy & cookies.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is bedoeld om open, eenvoudig en helder uit te leggen wat we voor persoonsgegevens van u verzamelen en hoe we dit verwerken. Bij Cloudiction nemen we gevoelige data uiterst serieus en dit reflecteert ook onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Wij zien het beschermen van uw persoonsgegevens als basis van betrouwbaarheid als partner en leverancier. Wat bedoelen we met persoonsgegevens? Hiermee bedoelen we alle informatie over een geïdentificeerd en/of identificeerbaar natuurlijk persoon.

In deze verklaring geven wij u informatie over:
– De reden van het verwerken van uw persoonsgegevens
– Hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren
– Hoe u inzicht krijgt in de persoonsgegevens die wij hebben en hoe dit kan worden aangepast
– Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Voor alle producten, diensten en activiteiten van Cloudiction geldt de privacyverklaring.

De reden van het verwerken van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens van werknemers, klanten en relaties van Cloudiction worden verwerkt in verschillende informatiesystemen. Dit doen we om de volgende reden:
– Uit wettelijke verplichting zoals de fiscale bewaarplicht
– Indien u toestemming geeft om persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen. Hierbij gebruiken we alleen de gegevens die u ons verstrekt
– Voor het verbeteren van diensten; informeren over het gebruik van een bepaalde dienst; om trendanalyses te maken; frauduleuze activiteiten tegen te gaan, verkoop- en marketingdoeleinden.
– Voor de uitvoering van de overeenkomst voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening, beheer en beveiliging

Hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden niet langen bewaard dan dat nodig is om het doel te realiseren waarvoor gegevens zijn verzameld en verwerkt. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden over het bewaren van persoonsgegevens, dan zal Cloudiction deze opvolgen. Indien persoonsgegevens niet langer bewaard hoeven te worden zal gekozen worden om deze persoonsgegevens te vernietigen.

Hoe u inzicht krijgt in de persoonsgegevens die wij hebben en hoe dit kan worden aangepast

De volgende rechten, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u als het gaat om het gebruik van uw persoonsgegevens:

– U mag ons verzoeken inzage te geven in uw persoonsgegevens. Daarbij krijgt u de mogelijkheid om deze te laten corrigeren of te verwijderen
– U mag ons verzoeken om inzicht te geven welke persoonsgegevens er verwerkt worden. Hiertoe doet u een schriftelijk inzageverzoek die wij binnen een redelijke termijn behandelen
– In een aantal gevallen mag u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen
– Door middel van een beroep op dataportabiliteit mag u ons verzoeken om de persoonsgegevens die Cloudiction verwerkt te ontvangen. Mocht u het wensen, dan organiseren wij dat u uw persoonsgegevens aangeleverd krijgt op een manier die eenvoudig aan andere organisaties gegeven kan worden
– Wilt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar maken

Verzoeken kunnen gestuurd worden naar:
Cloudiction B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Baarnsche dijk 12a
3741 LS Baarn
E-mail: info@cloudiction.nl

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Cloudiction behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk inclusief de grootste mogelijke zorgvuldigheid. Daarom zijn de opgeslagen persoonsgegevens alleen toegankelijk voor medewerkers van Cloudiction. Overigens alleen aan medewerkers die dit omwille van hun functie nodig hebben. Wij van Cloudiction beveiligen gegevens tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij geldt ook dat onrechtmatige verwerking ook wordt tegengegaan. Onze organisatorische maatregelen en technische maatregelen, rekeninghoudend met de stand van de techniek, gebruiken we hiervoor.

De praktijk van gegevensverwerking

Wij van Cloudiction respecteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en deze wordt toegezien door onze Functionaris Gegevensbescherming. Uiteraard verwerken we persoonsgegevens ook conform (inter)nationale wet- en regelgeving. Daarbij houden we rekening met doelbinding, grondslagen, dataminimalisatie, transparantie en veiligheid bij het verwerken van persoonsgegevens. Welke afdeling verzamelt wat?

Operations:
Persoonsgegevens: (zakelijk) telefoonnummer / e-mailadres / naam
Reden: persoonlijk contact kunnen opnemen met opdrachtverzoeken

Marketing & communicatie:
Persoonsgegevens: e-mail / telefoonnummer / naam / bedrijf
Reden: contact opnemen over interesse in diensten en/of nieuwsbrieven. Ook voor het geven van updates indien contactpersoon is ingeschreven op een van de genoemde

Recruiting:
Persoonsgegevens:NAW-gegevens / geslacht / geboortedatum / e-mail / cv en/of motivatie / telefoonnummer
Reden: beoordelen van sollicitanten en contact opnemen

Bezoekers van de Cloudiction website

Persoonsgegevens van website bezoekers worden gebruikt als deze aan ons worden verstrekt. En/of deze bezoekers maakt ook gebruik van onze diensten. Met deze persoonsgegevens kunnen we kwaliteitsverbetering aan de website doorvoeren, maar ook voor het uitvoeren van de dienstverlening, om te informeren over wijzigingen in diensten en producten. Overigens ook voor betere afstemming van producten en diensten op voorkeuren die gebruikers hebben. Verder zullen we ook nieuwsbrieven en/of reclamefolders versturen.

Overigens wordt onze website beschermd door Google reCAPTCHA. Bekijk de voorwaarden van google via https://policies.google.com/privacy en https://policies.google.com/terms.

Externe dienstverleners en andere sites

Privacyregels en voorwaarden van derde of van partners zijn van toepassing als u via een digitale dienst op onze Cloudiction website terecht komt op een website of applicatie van een derde. Indien daar meer informatie over gewenst is verzoeken wij u de privacyverklaring van de partner of derde te raadplegen.

Cookies

Wij zetten functionele-, tracking- en analytische cookies in. Overigens wordt de bezoeker bij het eerste bezoek aan de website geïnformeerd over deze cookies. Wat is een cookie? Een tekstbestand die wordt opgeslagen in uw browser van een computer, smartphone of tablet. Zo worden functionele cookies alleen gebruikt om de site optimaal te laten werken (uit technisch oogpunt). Maar ook het surfgedrag wordt bijgehouden om persoonlijke content te kunnen aanbieden. U kunt zich overigens altijd afmelden voor onze of andere cookies via de instellingen van uw browser. Ook kunt u alle eerdere opgeslagen informatie verwijderen uit de browser via de instellingen.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Cloudiction behoudt zich het recht om wijzigen te maken aan de privacyverklaring. Een aanpassing wordt gepubliceerd op deze pagina. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De meest recente aanpassing van de privacyverklaring is 16-10-2019 geweest.

DE CLOUD
ZIT IN ONS DNA.

Neem contact op