Blog

3 MKB bedreigingen voor ICT-veiligheid

Advies & Training

Cloud advisory / 4 min leestijd

Verschillende markten, organisaties en bedrijven hebben laten zien hoe snel zij kunnen moderniseren en digitaliseren. Deze ontwikkeling brengt een hoop kansen met zich mee, maar helaas ook veel risico’s. De drie meest voorkomende ICT-bedreigingen worden hier toegelicht, leer de valkuilen kennen en bescherm jouw organisatie en verhoog de ICT-veiligheid.

1. Internet misdaad

De grootste ICT-bedreigingen zijn op gebied van infrastructuur en big data-lekken en daarmee van invloed op de ICT-veiligheid. Veel organisaties en werknemers moeten sinds de pandemie thuiswerken in een Citrix omgeving. De snelle ontwikkeling en modernisatie zorgen ervoor dat het personeel zoveel mogelijk thuis werkt, maar in alle haast wordt de cybersecurity snel vergeten. Hierdoor wordt er meer gebruik gemaakt van commerciële internetverbindingen, waardoor jouw bedrijf en jouw gegevens sneller slachtoffer kunnen worden van een cyberaanval. Tot op vandaag zijn vooral grote organisaties slachtoffer van cybercriminaliteit geworden, maar MKB’ers zijn niet uitgesloten.

Om de kansen zo klein mogelijk te maken rondom deze ICT-bedreiging, kunnen uw medewerkers de ICT-veiligheid kunnen vergroten. Dit kan een organisatie doen door twee stapverificatie in te zetten voor het inloggen op de server.

2. Storing bij cloud, blockchain, AI en machine learning-oplossingen

Cloud – Sinds 2020 en het thuiswerken geïntegreerd is, is werken met de cloud een geheel nieuw uitgangspunt voor organisaties. Om die reden geven verschillende managers aan dat het uitvallen van cloud datacenters een ICT-bedreiging vormt. Veel organisaties worden afhankelijk van de cloud en andere digitale werkplekken, waardoor bedrijven zich moeten voorbereiden op eventuele storingen.

Om je data te beschermen en ICT-veiligheid te vergroten, kunnen organisaties multi-cloudoplossingen of meerdere clouddiensten overwegen.

Blockchain – Verschillende managers en consultancybureaus voorspellen dat blockchain storingen een groeiende ICT-bedreiging wordt. Deze ‘open technologie’ wordt nu relatief weinig gebruikt, maar zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen binnen MKB-organisaties. Een relatief nieuwe trend, die in 2020 zichzelf introduceerde, is BaaS (Blockchain as a Service), hierdoor groeit het gebruik. Een direct gevolg hiervan is dat bedrijven ook meer gaan investeren, maar vaak realiseren organisaties zich niet wat de risico’s hiervan kunnen zijn. Iedereen die deze techniek beheerst en kwade bedoelingen heeft kan hiermee schade aanrichten aan jouw bedrijf.

Deze ICT-bedreiging is nu nog relatief klein, maar zal in de toekomst grote schade kunnen aanrichten. Het gebruiken van blockchain hoeft geen problemen op te leveren wanneer je een betrouwbare digitale beveiliging heeft.

AI en machine learning – Hoewel AI een productiviteit boost kan geven aan je organisatie, zijn er helaas enkele ICT-bedreigingen die hierbij komen kijken. Nederlandse managers geloven in werk optimalisatie en efficiëntie van AI, daarentegen geloven zij ook in wereldwijde risico’s. De ICT-bedreiging kan leiden tot storing, productiviteitsverlies of zelfs de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Dus voordat je organisatie investeert in deze nieuwe technologie, weeg alle factoren tegen elkaar af.

3. Overheidsregelgeving

Managers zien een ICT-bedreiging ontstaan bij overheidsregulering van nieuwe technologieën. Momenteel zijn veel regeringen terughoudend wat betreft nieuwe wet- en regelgeving, maar ethisch en verantwoord gebruik van deze technologieën blijft vaak een grijs gebied. De kans op een verscherpte wet- en regelgeving is aannemelijk.

De ICT-bedreiging, van eventuele nieuwe regels en wetten met betrekking tot de nieuw technologieën, zal van extensieve impact zijn. Wanneer jouw bedrijf investeert in nieuwe technologie is deze ICT-bedreiging van belang mee te nemen in je risicoanalyse.

Nieuwe technologieën brengen talrijke kansen met zich mee, helaas horen hier ook enkele risico’s bij. Organisaties moeten zich realiseren dat zij nieuwe kwetsbaarheden krijgen, het in kaart brengen van alle risico’s is dan ook topprioriteit. Beperk de risico’s voor jouw organisatie.

Meer lezen? Het bewustzijn vergroten van medewerkers over IT-veiligheid is een belangrijke trend. Hier kan je daar meer over lezen: “De 9 fases van Security Awareness“.