Blog

De 9 fases van Security Awareness

Cloud & Werkplek

Cloud advisory / 6 min leestijd

Afhankelijk van organisatiegrootte, locatie en branche is er een trend rondom IT-beveiliging en het groeiende bewustzijn hiervan. Om deze reden hebben de meeste organisaties een best case scenario voor ogen, soms worden stappen overgeslagen of tegelijk uitgevoerd waardoor de gewenste resultaten niet worden behaald. Daarom is het van belang om als organisatie inzicht te hebben in de verschillende fases en te anticiperen op de digitale risico’s en ontwikkelingen.

Fase 1: IT-professionals alarmeren pijnpunten

IT-professionals herkennen de eerste struikelblokken, denk aan geïnfecteerde werkstations en ransomware-aanvallen. Hierdoor groeit de bewustzijn en noodzaak van IT-beveiliging. Zeker wanneer uw bedrijf gevoelige data en informatie beheert, is het veiligstellen hiervan erg belangrijk.

Fase 2: Leerplatform

Door automatisering en het geven van training wordt mogelijk voldaan aan compliance-vereisten, afhankelijk van de grootte van een organisatie wordt er gekozen voor on-premises of cloudgebaseerd Learning Management System (LMS).

Fase 3: Testen, monitoren en controleren van eigen personeel

Hier is een significante verschuiving naar ‘Zero Trust’-model, waarbij medewerkers regelmatig worden getest op functioneren binnen de digitale omgeving. Hierdoor is het mogelijk de opgedane kennis te testen en te controleren of IT-beveiliging en bewustzijn een vaardigheid is geworden die in de praktijk wordt toegepast.

Fase 4: Security-stack integratie

Verder kan een organisatie ook een ‘phish alert’-knop implementeren voor hun eindgebruikers om onveilige mails sneller te constateren en rapporteren. Hierdoor kan de IT-beveiliging sneller actie ondernemen waardoor de digitale veiligheid zal toenemen binnen de organisatie.

Fase 5: IT beveiliging arrangeren

Aansluitend op fase 4 kan de gerapporteerde e-mails in een security workstream integreren, hiermee is er een continue evaluatie van het risiconiveau wat resulteert in een hogere IT-beveiliging binnen de organisatie. Daarom is het dus mogelijk automatisch kwaadaardige berichten te verwijderen voordat deze schade kunnen aanrichten.

Fase 6: Geavanceerd beheer

Met verschillende risico maatstaven kunnen organisaties op maat gemaakte campagnes ontwikkelen op basis van waargenomen gedragingen bij zowel individuele- als groep gebruikers. Het belang van digitale veiligheid is bij elke organisatie belangrijk, maar wat werkt het beste voor uw organisatie is de grote vraag.

Fase 7: Een leeromgeving voor uw organisatie

Belangrijk voor eindgebruikers is dat zij toegang krijgen tot de lokale gebruikerspagina en inzicht krijgen in individuele scores op gebied van digitale veiligheid. Zelfreflectie en pijnpunten lokaliseren bij eigen functioneren stimuleert persoonlijke ontwikkeling, wat resulteert in een verbeterde IT-beveiliging.

Fase 8: Beveiligingsmentaliteit van eigen werknemers

Wanneer eindgebruikers hun zwakke punten weten aan te stippen en kiezen voor aanvullende trainingen, groeit de bewustzijn van eigen rol binnen de online bedrijfsveiligheid. Hierdoor verhoogt u de IT-beveiliging van uw bedrijf.

Fase 9: De ‘Mens’ is de laatste verdedigingslinie

In de eindfase bereiken medewerkers volledige bewustzijn van digitale risico’s rondom IT-beveiliging. Het herkennen van online dreigementen en anticiperen hierop, denk aan de juiste beslissingen nemen, is hierbij een maatstaaf.

Noodgedwongen zitten veel werknemers momenteel thuis te werken, een wel bekend struikelblok hierbij is het gebrek aan bewustzijn en kennis over digitale veiligheid. Echter zal je als bedrijf mee moeten groeien met de dynamische ICT markt. Toch leiden deze ontwikkelingen soms ook voor meer online dreigementen waar je als bedrijf op voorbereid moet zijn. Organisaties kunnen deze risico’s beperken door personeel te trainen en begeleiden met digitale veiligheid. Verhoog als bedrijf uw IT-beveiliging en minimaliseer de risico’s.