Blog

De noodgedwongen ICT-ontwikkelingen transformeren naar een permanente eigenschap

Advies & Training

Cloud advisory / 4 min leestijd

De noodgedwongen ICT-ontwikkelingen gaan gepaard met de nieuwe en modernere eisen van 2021. Deze ICT-ontplooiing, die normaal gesproken jaren duren, zijn nu in enkele maanden ontstaan en het tijdperk van hybride samenwerking is gestart. Deze ICT-ontwikkelingen kunnen getransformeerd worden naar een kracht voor je organisatie.

Maar wat zijn deze ICT-ontwikkelingen en hoe kan jouw organisatie deze moderne kenmerken versterken?

De drie ICT-ontwikkelingen die je meerwaarde kunnen bieden

De ICT-vernieuwingen binnen organisaties zijn geïmplementeerd gedurende de pandemie met oog op korte termijn, echter voegen veel van deze ICT-ontwikkelingen meer waarde toe dan in eerste instantie werd verwacht. De succesfactor ligt bij het implementeren van deze moderne ICT op lange termijn.

Ten eerste heeft de pandemie voor een digitale transformatie, op gebied van data en bedrijfsprocessen, gezorgd. Voornamelijk de cloud capaciteiten staan in deze ICT-ontwikkeling centraal. Op gebied van cloud applicaties is het mogelijk een significant voordeel te verkrijgen bij een goede integratie en implementatie binnen het bedrijf.

Ten tweede hebben online vergaderapplicaties zoals Microsoft Teams een grote transformatie ondergaan en behoren daarom tot de ICT-ontwikkelingen van impact. Het gebruiken van studio effecten, emoticons, filters en stickers blijken een positief effect te hebben op je medewerkers, het creëren van interactie op afstand is hierdoor mogelijk. Het positieve effect op je medewerkers uit zich in een hogere productiviteit en samenwerking.

Tot slot heeft de versnelde transformatie van het digitaal operationele model binnen het bedrijfsproces invloed op de ICT-ontwikkelingen. Deze nieuwe bronnen creëren waarde, zoals kostenbesparingen, lagere reiskosten en een hogere productiviteit.

De gevolgen

Al met al verschillen de ICT-ontwikkelingen en gevolgen per sector en bedrijfstype. Met telecombedrijven, software-ontwikkelingsbedrijven en IT-leveranciers gaat het relatief goed. Aan de andere kant, de horeca die wij allemaal kennen het minst goed. De groei bij bedrijven stagneert echter vaak bij organisaties met een verdienmodel die bestaat uit contracten en abonnementen. De producten en diensten zijn dikwijls vaak onmisbaar voor de klant en lopen herhaaldelijk door. Waar echter de impact van de pandemie te voelen is, is bij consultants, horeca, zorg, onderwijs, overheden, system integrators en hardware-vendors. Naar verwachting zullen deze ICT-ontwikkelingen in 2021 voortzetten omdat de teruglopende investeringen oorzaak zijn van deze stagnatie.

Vier implementatie tips voor uw organisatie

Als organisatie is het belangrijk om te blijven investeren in digitale transformaties. Achterlopen op de ICT-ontwikkelingen kan van grote impact zijn op je bedrijf. Dit betekent investeren in goede ICT’ers of een passende samenwerking. Voor het grip houden op je ICT-budget verwijzen wij je door naar onze blog. Daarnaast is het belangrijk de ICT-ontwikkelingen optimaal te implementeren binnen je organisatie. Dit uit zich in een aangepast leiderschapsmodel, begrenzingen en controle mogelijkheden bepalen binnen je huidige bedrijfsprocessen. Tevens is het belangrijk de moderne werkmethoden permanent op te nemen binnen je operationele- en werkcultuur. Tot slot is het belangrijk research te doen voordat management beslissingen nemen zonder doordachte afwegingen. Om dit concreet voor je organisatie te maken kun je denken aan bijvoorbeeld cursussen en trainingen voor je personeel.

Technology-driven strategie

Het verkrijgen van dé succesfactor voor je organisatie rust bij de afstemming van de algehele organisatie en sterk leiderschap met data, de investering in ICT leiden tot omzetgroei.