Blog

Zorg IT binnen de Nederlandse gezondheidszorg in 2021

Advies & Training

Cloud advisory / 4 min leestijd

Verschillende sectoren zijn aan het digitaliseren, waaronder de gezondheidszorg. Deze digitale transformatie vereist veel complexe veranderingen en vraagt een enorme tijdsbesteding vanuit de diverse zorginstellingen. Tot op heden zijn dit redenen geweest voor organisaties binnen de health sector om de zorg-IT nog niet te optimaliseren.

Een erbarmelijke IT-infrastructuur resulteert vaak in vertragingen bij andere projecten en budget-technisch onhandige investeringen. Desalniettemin is overstappen naar de public cloud een wens van veel zorginstanties en is een goede zorg-IT wellicht de oplossing voor velen. De potentie van IT en de snelle ontwikkelingen groeien met de dag, de impact wordt hierdoor als maar groter.

De mens blijft succesfactor

Zorg-IT maakt het mogelijk tijd en geld te besparen op lange termijn. Met bijvoorbeeld Microsoft of Google en de bijbehorende support is het mogelijk een gepersonaliseerde online zorgplek en werkplekbeheer op gebruikersniveau te creëren. De Cloud keuze moet altijd overwogen worden. Ondanks dat bij vele het gevoel neigt naar Microsoft, hoeft dat toch niet het beste aan te sluiten. Wat past bij de mensen, zij zijn immers de succesfactor. Daag jezelf uit.

Vaak hebben zorginstanties een complexe IT-infrastructuur die aanzienlijk beter ingericht kan worden. De invulling van deze zorg-IT moet daarom praktisch zijn zodat elke medewerker direct aan de slag kan en het op elk project toepasbaar is. Waar voorheen de focus lag op de techniek, moet de zorg-IT in 2021 afgestemd worden op bedrijfsprocessen en medewerkers. Het aanpasvermogen en een efficiënte zorg-IT vormen een absolute voorwaarde van succes binnen de Nederlandse health sector van 2021.

Drie voorkomende frustraties

De drie meest voorkomende frustraties binnen de gezondheidszorg zijn momenteel het continu inloggen bij verschillende systemen en in diverse systemen tegelijk moeten werken, ofwel een gebrek aan integratie. Ook het niet ter beschikking hebben van benodigde informatie en data, en het kunnen vastleggen wanneer gewenst is, is een frustratie voor zorgmedewerkers.

Zorg-IT optimaliseren

Met de juiste IT-professionals is het mogelijk applicaties te integreren binnen de huidige bedrijfsprocessen en zorg-IT efficiënt in te zetten binnen je organisatie. Om de moderne gezondheidszorg toe te passen is een stabiele ICT-organisatie en infrastructuur een vereiste. Daarom kunnen medewerkers met deze moderne werkplek, of slimme zorg-IT, sneller en gemakkelijker werken, waardoor snel schakelen mogelijk is.

De online samenwerking met partners in de zorgketen kan efficiënter worden ingericht wanneer er wordt gewerkt met digitale werkplekken. Het creëert oplossingen rondom sneller toegang hebben tot benodigde informatie, terugvinden en delen met collega’s en stakeholders.

Algemene ervaring met de digitale werkplek

IT is onderdeel geworden van het zorg vak, maar het zorgpersoneel wil hier eigenlijk niet teveel omkijken naar hebben. De oplossing rust bij een goede zorg-IT en het uitbesteden hiervan, een goede samenwerking is hierbij erg belangrijk.

De kansen, op gebied van zorg-IT, liggen bij het verbeteren van bedrijfsprocessen en het verminderen van het aantal benodigde systemen. Daarom betekent dit voor verschillende zorginstellingen het efficiënter indelen van bedrijfsprocessen en de zorg-IT laten aansluiten op de wensen en behoeften van hun medewerkers. Ten slotte liggen de belemmeringen rondom zorg-IT vooral bij een gebrekkig budget, complexiteit van de organisaties en minder goed inzicht op gebied van ICT.

Conclusie

Al met al, er valt te concluderen dat een goede zorg-IT een vereiste vormt voor succes binnen de gezondheidszorg. Daaronder valt het efficiënter indelen van bedrijfsprocessen en werkzaamheden die op lange termijn de kosten terug verdienen. Het uitzoeken van een ICT-leverancier die u uitdaagt en het maatwerk levert waar uw organisatie behoefte aan heeft is hierbij erg belangrijk.